فوتبال با طعم شکلات
فوتبال از دریچه نگاه بهلول
جمعه 31 اردیبهشت 1395 :: 18:51 ::  نویسنده : بهلول

سلامی گرم به همه ی دوستان

الان یه خورده از آخرین مطلبی که اینجا نوشتم - فقط 5 سال ! - گذشته.

گذر عمر رو میبینی ؟ 

یه چیزهایی فرق کرده ، مثلا زانوی راستم 4.5 تا استخوون جدید توش پیدا کرده اند دوستان دکتر و فیزیوتراپ.

25 الی 30 کیلو هم چاق شده ام! 

آپ دیت و آپ گرید قطعی :


1- کالج , تحصیل رو کلا - football studies- تموم کردم با موفقیت ! 

کلی مطالب جدید و علمی که تا بحال تو ورزش و فوتبال ندیده بودم؛ یاد گرفته ام. در این مورد بعدا بیشتر می نویسم. 

research دومم درباره ی آنالیز تمام گلهای جام ملتهای 2012 بود و پدرم در اومد !!! 9 ماه شبانه روز طول کشید تا حاصلش شد 700 کلمه مفید !

2-  روانشناسی و جامعه شناسی فوتبال رو با جدیت ادامه میدهم ، همچنان چقدر جالبه !

مثلا دلایل اینکه چطور لستر و استقلال خوزستان پوز همه ی پر مدعاها و افه ایی ها رو مالوندند !!!

3- موبایل آیفون 5 اس دارم و آیپد.......

4- رسما شده ام  supervisor فوتبال در مدارس ابتدایی ! فول تایم.

حالا حدود 2000 تا  بچه از 5 تا 14 سال دارم 76 ملیت مختلف و زبان و نژاد و مذهب !!!

 و الخ .............................
دوشنبه 28 آذر 1390 :: 16:06 ::  نویسنده : بهلول

Warmup Recovery Circuit    
  
 
Drill Objective(s)
Increase Core Temperature.
Teamwork and communication.
Agility and Quickness.
 
Drill No: WU20
Age: 12-Adult
No Players: 2+
Difficulty: Easy
Area/Time: Full Pitch (10mins)
 
Diagram 1

 
ORGANISATION:
Arrange the following stations using the markings of a standard size football pitch.
INSTRUCTIONS:
Stagger players all around the circuit to avoid lines and players backing up. Perform 3 laps. Players perform 6 of the various static stretches lsited below during the static stretches sections:

1) Groin Twists - (Ins and Outs)
2) Calf Stretches (Bouncing on Tip toes, don't let heels touch the ground)
3) Lunges
4) Side stepping
5) Side Lunges
6) Backpeddles
7) Quickfeet (As many touches on the ground as possible, fast feet)
8) High Knees
9) Acceleration Runs (Building up acceleration slowly through the 10yrds, i.e. - 10%-100%).
 
SCORING:
None.
KEY COACHING POINTS:
Quickness and Agility.
Teamwork and communication. The dragon parts (players) have to work together to protect the tail and also advance in the correct direction to attack other dragons.
Emphasize good team work and support.
 
 
PROGRESSIONS:
None.
 
 
VARIATIONS:
Alter the intensities to turn this circuit into a recovery circuit following practices.
Alter the jogging sections to cruises or even sprints to turn this into a fitness activity.
 

جمعه 11 آذر 1390 :: 03:47 ::  نویسنده : بهلول

1- ترم اول کالج تمام شد. آناتومی و فیزیولوژی را باید re-assessment 

research ام درباره ی آنالیز تمام گلهای جام جهانی بود و تحقیق و تطبیق و تفاوت تعداد پاسها و طول پاسها و زمان بازی و رتبه تیم ها و انحصارات! بازیکنان و covering area !!!! سه ماه شبانه روز طول کشید تا حاصلش شد 300 کلمه مفید !

2-  روانشناسی ورزشی را شروع کرده ایم. چقدر جالبه !

مثلا دلایل اینکه چطور سر آلکس فرگوسن با تیمی گمنام مثل آبردین / 1981 قهرمان اروپا شده و رئال را در فینال 2-1 برده !!!

3- موبایلم شکسته n95 8 gigs ؛ پول ندارم برم آیفون فور اس! بخرم! سیم کارت ام هم لاک شد . نور علی نور!

4- موسیقی فعلا حرام و تعطیل !! خانه ام شده هیئت عزاداران شمیرانات ! همه اش نوحه ی لری و سلیم موذن زاده و دیگر مداحان ؛ همسایه ها عاصی شده اند!!

5- " حضرت عشق " آجیل و لواشک و گردو و سوهان عسلی دست ساز! مفصلی فرستاده !! 

نوش جان می کنم و عطر وطن را استشمام.......


6- گور پدر هر چی سیاست و کنسول گری و بمب اتم و سفارت و استکبار و خودجوش و !!!!!! مرگ بر جنگ ....... هنوز یاد اون دردهای 8 سال مقدس لعنتی ؛ تنم را می لرزاند. آقا ما ملت بدبخت ایران ؛ اگه دلمان نه انرژی هسته ایی بخواهد و نه سربلندی امت همیشه در صحنه را و نه دلسوزی امریکا و انگلیس برای حقوق بشر کوفتی پایمال شده ی مان و نه دموکراسی و مدرنیزاسیون را 

 ؛ کی را باید در این دنیا ببینیم ؟

ای لعنت به تمام تریبونهای شرق و غرب و وسط !!


7- فردا فستیوال فوتبال مدارس ابتدایی است. مربی ها باید با لباس کامل ورزشی و کلاه سانتا = پاپا نوئل برویم سر زمین !!! فک کنید قیافه ی منو با ریش نزده بخاطر محرم و کلاه قرمز!

8- دیروز بارانی بارید وسط تمرین بچه ها , طوفان نوح !! 

105 تا بچه زیر 8 تا 14 سال در کلاسم دارم . 18 ملیت مختلف

12 زبان مختلف

9 مذهب متفاوت و هزاران فرهنگ جورواجور

اومدم بخاطر health & safety تعطیل کنم . دو سه تا به گریه افتادند که : کجا برویم ؟ تنها دلخوشی مان همین تمرین و بازی با توپ است.

یاد زنگ ورزش های خودمون تو زمستون افتادم و بداخلاقی های معلم ها.

ادامه دادیم زیر اون بمباران آبکی خداوند ؛ انگار شینلگ گرفته بود روی سرمان از آسمانش! تا ساعت 9 شب دویدند و فریاد زدند و بازی کردند!


سه‌شنبه 26 مهر 1390 :: 16:24 ::  نویسنده : بهلول

Dynamic Warm Up Routines for Sports

by Adrian Faccioni

Date Released : 03 Apr 2001

Whilst the warm up for participation in any sporting or exercise activity is accepted as being essential for

minimising injuries and improving performance, the methods by which many sports attempt to achieve this are less

than ideal.

The warm up method used by many dynamic sports (both team and individual) usually includes an initial jog

around the field or court, followed by 10- 15 minutes of static stretching. This is then followed by a few drills, and

the athletes then begin their training session or game. Whilst the basis behind this methods may appear to be the

sound application of current training principles, a closer analysis reveals major limitations with this method of

preparing an athlete for a dynamic sport activity.

The main physiological reason for a warm up include:

To increase core temperature (an increase in rectal temperature of a least one to two degree Celsius

appears to be sufficient) (deVries 1980)

To increase heart rate and blood flow to skeletal tissues, (Karvonen 1978) which improves the efficiency

of oxygen uptake and transport (deVries 1980), carbon dioxide removal (Karvonen 1978), and removal

and breakdown of anaerobic byproducts (lactate) (Karvonen 1978)

To increase the activation of the Central Nervous System (therefore increasing co-ordination, skill

accuracy and reaction time) (Hill 1927 cited in Shellock and Prentice 1985, deVries 1980)

To increase the rate and force of muscle contraction and contractile mechanical efficiency (through

increased muscle temperature) (Bergh 1980 and deVries 1980)

To increase the suppleness of connective tissue (resulting in less incidence of musculotendonous

injuries) (Lehmann et al 1970, Sapega et al 1981).

The result of the above responses lead to an athlete's increased ability to do physical work (Bergh & Ekblom

1979), which is extremely important for sports requiring short duration high intensity work bursts such as sprinting

and jumping (Bergh 1980, Karvonen 1978). The improvement in the nervous system is especially helpful for

athletes involved in sports that demand high levels of complete body movement, such as team sport athletes.

The major criticism against the "TYPICAL WARM UP' is that it does not adequately prepare the athletes for the

demands placed upon them in the ensuring session. Generally the initial jog is at a pace that has a minimal effect

upon body temperature, and usually consists of jogging forwards, and in a straight line.

The stretching performed is usually that of static stretching, with most stretches performed slowly and with the

athletes either standing still or sitting on the ground. This method of stretching has been shown to be beneficial for

the increase in limb range of motion (Beaulieu 1981, Sapega et al 1981, Shellock & Prentice 1985, Taylor et al

1990), and aims to relax the muscles so that they are less resistant to passive stress for stretching. But this type of

stretching does not prepare the muscle and connective tissue for the active contraction - relaxation process that

will occur with any running, jumping or kicking movements as required in a dynamic sport training or game

situation.

During this stretching period (typically from 5 – 20 minutes), the body is very efficient in removing excess body

heat, so the small increase in body temperature from the initial jog is quickly lost if the athlete does nothing but

statically stretch for this time. This is even more prevalent in cold climates or cold seasons (Autumn & Winter)

which is when many team sport competitions are held. Many injuries occur at the beginning of a competition due

largely to an inadequate preparation for the activity (Lehmann et al 1970, Sapega et al 1981). A poor warm-up can

be one factor to be blamed for such injuries occurring, and can easily be corrected with a modification to warm-up

procedures by the athletes involved.

Inadequate warming up can lead to less than optimal speed and skill levels that could result in quick scoring by the

opposing team or individual early in the game leading then to athletes having to catch up placing more pressure on

the player(s) involved.

To make changes to the way a warm-up is performed, the aim of the warm-up for a dynamic sport should be

altered, such that the warm-up should be:

The complete physical and mental preparation for the dynamic actions to follow. The athlete should be

able to begin the game or training session totally ready to perform at maximal intensity if required.

The alternative warm-up procedures that I am suggesting is a variation of the above traditional method. With more

active jogging and dynamic stretching techniques, the athlete will be better prepared for the ensuring session or

game. In training situations the athlete will spend less time in the warm-up phase therefore allowing more time for

the main body of the session where all the learning takes place.

The initial jog is now replaced with a more dynamic series of running exercises that include regular alternation of

running forwards, backwards, sideways, high knee drills, butt flicks, crossovers, bounding, jumps and progressive

sprints. This component will only take 2-4 minutes depending on the climate. It is expected that the athletes are

breathing quite heavily at the end of this short series of exercises.

With the stretching component, static stretching can still be included in the program, as many athletes still feel they

need some static stretching to really prepare themselves (with time it would be ideal to phase static stretching out

of the warm up routine and place it only in the warm down period). One muscle group is stretched between each

run or drill, Eg. the hamstring group, and the athletes are given approximately 30 seconds to stretch both

hamstrings statically (this also has the affect of decreasing talk time between athletes which can be a major time

waster, especially with younger athletes). The athletes are then directed to perform another dynamic activity, either

an easy run-through or if running drills have been taught, they perform variations of skipping and running drills and

butt kick drills.

A warmup sequence for athletes who feel they need to statically stretch could be as follows:

Jog forward, backwards, sideways, etc.

Bounds and jumps

Static stretch of hamstring group (30 seconds)

Run-through (forwards and backwards) or running drills (A's, B's

etc)

Static stretch of quadriceps group (30 seconds)

Run-throughs/drills (higher intensity)

Stretch adductors (groin) (30 seconds)

Run-throughs/drills (higher intensity)

Stretch calves (30 seconds)

Run throughs/drills (near maximal)

Stretch (athletes' choice)

100% intensity sprint

** Start of training session.

Once the athlete has attained a mild sweat in normal ambient conditions, and is able to perform speed runs and

drills at maximum (this process is progressive), the athlete should now be considered warmed up for the ensuring

training session or game.

The dynamic stretching component is very important for the specific preparation of the musculature to dynamic

movements. Dynamic stretching is defined as repetitive contractions of an agonist muscle to produce quick

stretches of the antagonistic muscle (Kurz 1990), so any active callisthenic movement can be classified as

dynamic stretching (jumping, body rotations, bending, etc).

This method very specifically prepares the muscle tissue for active muscle contraction and relaxation as required

in a sporting situation. There is limited ability by this method to cause long-term increases in range of motion due

to the limited time that a muscle is held in a stretch. This short stretching time is not long enough to allow time

dependent stress relaxation to occur, leading to minimal flexibility improvements (Taylor et al 1990). Therefore it is

important to include some static stretching in the warm down to continue to improve; joint range of motion

(Beaulieu 198 1, Sapega et al 198 1, Shellock and Prentice 1985, Taylor et al 1990); removal waste products such

as lactic acid (Bale and James 1991, deVrivs 1980); and to increase the athlete's rate of recovery (Mickelson and

Hagerman 1978, Hagerman 198 1, Kamen 1984, Bale and James 1991).

The total time for this type of warm up routine is approximately 5 - 15 minutes, with the athletes fully ready to

perform as required by the coach at the end of this time. If compared to the many sports that have athletes warm

up for 25+ minutes, this is a saving of approximately 5-20 minutes every session that could then be used for more

work in the main body of the session. Assuming that due to an inadequate warm up the athlete takes another 10-

15 minutes to warm up properly during the main body of the training session there could be a saving of up to 25+

minutes per session. If the athlete trains 3 times per week for 40 weeks (a year of training) this could be a total

increase in quality training time of 50-60 hours per year. Since one of the biggest limitations in coaching is the lack

of time to develop all the attributes in the athletes you work with, to be able to add an extra 50-60 hours per year to

the training program without adding any more sessions, may make the difference between your athletes achieving

or not achieving the level of excellence that they and you as the coach are striving for.

The key to this type of warm up is to make the dynamic portion of the warm UP progressive and ensure that the

limbs are taken through at least the ranges of motion that will be required in the game situation. The time for static

stretching is after the game or training situation as this leads to more rapid recovery for ensuing sessions.

REFERENCES

Bale, P. and James, H. 1991. Massage, warm-down and rest as recuperative measures after short term Intense

exercise. Physiotherapy In Sport. 13:44.

Reaulleu, JY_ 1981. Developing a stretching program. Phys. & Spts Med. 9:59-69.

Bergh, V. & Ekbioni~ B. 1979. Physical performance and peak aerobic power at different body temperatures. J.

Appl. Physiol. 46:885.889.

Bergh, V. 1980. Human power at subnormal body temperatures. Acta Physiol Scand. 478. (suppi.):1-39.

Blomstrand, E., Bergh, V, Essen-Gustausson, B. & Ekblom, B. 1984. Influence of low muscle temperature on

muscle metabolism during Intense dynamic exercise. Acta. Physiol. Scand. 120:229-236.

deVries, HA, 1980. Physiology of Exercise for Physical Education and Athletics Wilfiain C. Brown, Dubuque.

Hagerman, F.C. 1981. Post-exercise pain. Oarsman, 13:14.17.

Kamen, G. 1984. Stretch recovery patterns following exercise with an imposed myostatic stretch. Arch. Phys. Med.

and Rehab. 65:178.181.

Karvonen, J. 1978. Warming up and Its physiological effects. Acta Univer. sitatis Ouluensis. Series D. No. 31.

Pharmacologica et physiologica. No. 6.

Kurz, T. 1990. Stretching Scientifically. A Guide toFlexibility Training. Stadion Publishing. Cypress.

Lchmann, JX, Masock, A.S, Warren, C.G. & Koblanski, Nj. 1970. Effect of therapeutic temperatures on tendon

extensibility. Arch. of Phy. Med. & Rehab. 51:481-487.

Mickelson, T. and Hagerman, F. 1978. Should you take the time for warm-up, warm-down? Oarsman. 10:15.19.

Rigby, B. 1964. The effect of mechanical extension under the thermal stability of collagen. Biochim. Blophys. Acta.

79:634. 636.

Sapega, A.A., Quedenfeld, T.C., Moyer, R.A. & Bulter, R.A. 1981. Biophysical factors in range-of-motion exercise.

Phys. & Spts Med. 9:57-65.

Shellock, F.G. & Prentice, WX. 1985. Warmup and stretching for Improved physical performance and prevention of

sports-related injuries. Spts. Med.2:267. 278.

Taylor, D.C., Dalton,J.D, Seaber, A.V. & Garrett Jr, W.E. 1990. Viscoelastic properties of muscle-tendon units: the

biomechanical effects of stretching. Am. J. Spts. Med. 18:300-309.

یکشنبه 27 شهریور 1390 :: 21:17 ::  نویسنده : بهلول

1- کار در دبستانها و آموزش فوتبال به بچه های هفت تا نه ساله ، امسال دربرنامه ی درسی ام، بعنوان فعالیت فوق تحصیل ؛ قرار دارد. تجربه ایی بی بدیل که رویی دیگر از فوتبال و مربیگری را نشانم می دهد. اینکه صبح اول وقت که معمولا ما بزرگترها حوصله ی خودمان را هم نداریم؛ بروی سر زمین ورزش یا سالن مدرسه و با بیست سی تا بچه ی تخس و شیطان و پر انرژی مواجه شوی که مهلت بدهی از سر و کولت بالا می روند.

و اینکه بیش از هر چیز باید مراقب health and safety بچه های مردم باشی تا اینکه ضربه بغل پا را چطور بزنند و توپ را چطور استپ کنند.

و مقایسه این مدارس مختلط دختر و پسر که از در و دیوارش -هر چند کهنه و قدیمی ؛ ولی سرشار از رنگ و تلون- طراوت می بارد.

اینکه مجبور نیستند سرسرمای زمستان صف بکشند و مرگ و نفرت و خشم را نثار ملت/ کشور/سیاست/ پرچم ؛ دیگری/ دشمن / خصم / غرب ، بکنند و الخ........... بجایش با ترانه و سرود و شادی ؛ درس را آغاز می کنند.


2- فوتبال این فصل اروپا برایم خیلی جالب شده ؛ بخصوص پرمیر لیگ انگلیس؛ این لیورپول ما هم - بدون استیون جرارد- که انگار شده تهران پر از  دود و ترافیک!! ؛ اعصاب خردکن

تیم مستر کنی دالگلیش یه جورایی ،یک جاییش میلنگد! امروز هم 4-0 به تاتنهام باختند.


3- بارسلون کولاک کرد و 8 تا به اوساسونای بدون جواد نکونام زد. دو نکته برایم خیلی جالب بود در این بازی. اولیش ،تواضعی بدون show off یی بود که مسی در مصاحبه بعد از بازی انجام داد و گفت: ما به سختی 8گل زدیم. تیم بارسلون همکاری خوبی دارد بین تمام نفرات و خطوطش؛ نه اینکه  تیم اوساسونا ضعیف باشد...... و نکته ی دوم اینکه چقدر نکونام بازیکن دفاعی ارزشمند و ارزنده ایست برای هر تیمی ؛ حتی در مقابله با بارسا و رئال . سالهای پیش که جواد بود و مردانه می جنگید و حتی به رئال افسانه ایی گل هم زد؛ اوساسونا این چنین دست و پا بسته نبود.

   1      2       3       4       5       ...      11    >>